k.ú.: 644692 - Horní Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 3 93062
orná půda 79 325376
zahrada 106 122500
travní p. mez, stráň 3 717
travní p. 473 3300185
lesní poz mez, stráň 2 6678
lesní poz 135 1311959
vodní pl. nádrž umělá 3 2598
vodní pl. rybník 1 27932
vodní pl. tok přirozený 3 6297
vodní pl. zamokřená pl. 1 981
zast. pl. zbořeniště 6 2326
zast. pl. 123 38692
ostat.pl. jiná plocha 141 97936
ostat.pl. manipulační pl. 10 50320
ostat.pl. mez, stráň 6 2171
ostat.pl. neplodná půda 5 7812
ostat.pl. ostat.komunikace 134 94528
ostat.pl. silnice 14 46357
Celkem KN 1248 5538427
Par. KMD 1248 5538427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 116
LV 170
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 23:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.