k.ú.: 644757 - Hornice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590665 - Hornice NUTS5 CZ0634590665
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 2456687
zahrada 32 52888
ovoc. sad 1 6412
travní p. mez, stráň 1 7364
travní p. 51 195403
lesní poz 72 342904
vodní pl. rybník 7 27629
vodní pl. tok umělý 18 8050
zast. pl. 52 25393
ostat.pl. jiná plocha 18 69219
ostat.pl. manipulační pl. 1 3153
ostat.pl. neplodná půda 2 6319
ostat.pl. ostat.komunikace 44 41435
ostat.pl. silnice 4 35268
ostat.pl. zeleň 1 395
Celkem KN 491 3278519
Par. DKM 27 267725
Par. KMD 464 3010794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 52
LV 77
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 28.05.2022 06:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.