k.ú.: 644765 - Hornosín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536369 - Hornosín NUTS5 CZ0316536369
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1401118
zahrada 38 48598
travní p. 85 878475
lesní poz 75 619830
vodní pl. nádrž umělá 4 4357
vodní pl. rybník 3 182539
vodní pl. tok umělý 33 26551
zast. pl. společný dvůr 1 906
zast. pl. zbořeniště 1 236
zast. pl. 68 35162
ostat.pl. jiná plocha 23 34522
ostat.pl. manipulační pl. 13 20410
ostat.pl. neplodná půda 20 28332
ostat.pl. ostat.komunikace 60 92375
ostat.pl. silnice 13 36377
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1471
ostat.pl. zeleň 12 427
Celkem KN 533 3411686
Par. DKM 533 3411686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 67
LV 93
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2002 domapování
DKM-KPÚ 06.01.2000 1:1000 31.08.2000 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 06.12.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.