k.ú.: 644846 - Týniště u Horšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 539929 - Týniště NUTS5 CZ0324539929
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 867149
zahrada 64 39778
ovoc. sad 1 1562
travní p. 219 597650
lesní poz 40 6227766
vodní pl. tok přirozený 18 9544
vodní pl. tok umělý 1 656
vodní pl. zamokřená pl. 2 356
zast. pl. společný dvůr 1 213
zast. pl. 52 28072
ostat.pl. jiná plocha 108 161696
ostat.pl. manipulační pl. 6 15871
ostat.pl. neplodná půda 96 38104
ostat.pl. ostat.komunikace 82 75239
ostat.pl. silnice 18 24150
ostat.pl. zeleň 3 74
Celkem KN 995 8087880
Par. DKM 995 8087880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 51
LV 89
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1991 30.03.2002
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.