k.ú.: 644927 - Horní Metelsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 241
orná půda 109 1484682
zahrada 45 28613
travní p. mez, stráň 5 10454
travní p. 61 394604
lesní poz 31 1864781
vodní pl. nádrž umělá 3 7584
vodní pl. tok umělý 5 5322
zast. pl. 27 18899
ostat.pl. jiná plocha 6 9787
ostat.pl. neplodná půda 3 852
ostat.pl. ostat.komunikace 37 59431
ostat.pl. silnice 7 50145
Celkem KN 340 3935395
Par. KMD 340 3935395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 25
LV 49
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 23.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.