k.ú.: 644951 - Podražnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 3565
orná půda 68 1271584
zahrada 46 27500
travní p. mez, stráň 6 5086
travní p. 41 211769
lesní poz 54 5334001
vodní pl. nádrž umělá 4 6930
vodní pl. tok přirozený 3 2685
vodní pl. tok umělý 6 3391
vodní pl. zamokřená pl. 2 5252
zast. pl. 49 27298
ostat.pl. jiná plocha 53 202790
ostat.pl. manipulační pl. 2 3923
ostat.pl. neplodná půda 1 6364
ostat.pl. ostat.komunikace 38 161355
ostat.pl. silnice 1 3282
Celkem KN 380 7276775
Par. KMD 380 7276775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 47
LV 40
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 11:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.