k.ú.: 644960 - Horšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1714
orná půda 59 2689037
zahrada 67 43879
travní p. mez, stráň 3 1462
travní p. 50 858500
lesní poz 20 302252
vodní pl. nádrž přírodní 2 3474
vodní pl. nádrž umělá 3 54985
vodní pl. rybník 1 53748
vodní pl. tok přirozený 2 760
vodní pl. tok umělý 9 19362
vodní pl. zamokřená pl. 1 61022
zast. pl. 121 64124
ostat.pl. jiná plocha 57 154861
ostat.pl. manipulační pl. 5 25405
ostat.pl. neplodná půda 6 9967
ostat.pl. ostat.komunikace 43 106494
ostat.pl. pohřeb. 3 2213
ostat.pl. silnice 4 34376
Celkem KN 458 4487635
GP 8 52945
Celkem ZE 8 52945
Par. DKM 458 4487635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 60
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 100
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2016
Ost. 1:2000 01.04.1962 07.12.2016
THM-G 1:2000 01.04.1961 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 14:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.