k.ú.: 644986 - Drouhavec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 440822
zahrada 50 41485
travní p. 362 1257353
lesní poz 91 679099
vodní pl. nádrž umělá 1 377
vodní pl. rybník 2 2285
vodní pl. tok umělý 5 1722
vodní pl. zamokřená pl. 1 288
zast. pl. zbořeniště 4 550
zast. pl. 53 26764
ostat.pl. jiná plocha 23 15355
ostat.pl. manipulační pl. 7 6579
ostat.pl. neplodná půda 137 53451
ostat.pl. ostat.komunikace 49 46318
ostat.pl. pohřeb. 1 492
ostat.pl. silnice 3 23636
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 456
Celkem KN 889 2597032
Par. KMD 889 2597032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 51
LV 108
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 31.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.