k.ú.: 645052 - Medlice u Budišova nad Budišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507377 - Jakartovice NUTS5 CZ0805507377
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 492341
zahrada 7 2474
travní p. 67 2467363
lesní poz 307 2037743
vodní pl. nádrž umělá 4 407416
vodní pl. tok přirozený 5 11501
zast. pl. zbořeniště 12 7770
zast. pl. 8 4668
ostat.pl. jiná plocha 56 110163
ostat.pl. neplodná půda 33 45217
ostat.pl. ostat.komunikace 36 48558
ostat.pl. silnice 4 66528
Celkem KN 547 5701742
Par. KMD 547 5701742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 8
LV 26
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 27.10.2009 existence přídělů


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 18:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.