k.ú.: 645061 - Březina u Hořepníku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547948 - Hořepník NUTS5 CZ0633547948
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 2025216
zahrada 27 13767
travní p. 119 358943
lesní poz 76 484979
vodní pl. rybník 2 4592
vodní pl. tok přirozený 28 50241
vodní pl. zamokřená pl. 1 288
zast. pl. společný dvůr 3 156
zast. pl. zbořeniště 2 734
zast. pl. 39 30742
ostat.pl. jiná plocha 16 15565
ostat.pl. manipulační pl. 12 27863
ostat.pl. neplodná půda 85 86154
ostat.pl. ostat.komunikace 48 48975
ostat.pl. silnice 17 59283
ostat.pl. zeleň 15 39480
Celkem KN 563 3246978
Par. DKM 439 3142856
Par. KMD 124 104122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 39
LV 95
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2016
DKM-KPÚ 24.09.2015 1:1000 02.10.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1829 27.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 23:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.