k.ú.: 645150 - Hořice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547956 - Hořice NUTS5 CZ0633547956
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 820 2192769
zahrada 99 46088
travní p. 242 312068
lesní poz 198 1047220
vodní pl. nádrž umělá 12 6461
vodní pl. rybník 3 3159
vodní pl. tok přirozený 18 8793
vodní pl. tok umělý 19 3176
zast. pl. společný dvůr 26 2586
zast. pl. zbořeniště 3 1516
zast. pl. 94 33021
ostat.pl. dálnice 5 83839
ostat.pl. jiná plocha 63 22677
ostat.pl. manipulační pl. 10 3078
ostat.pl. neplodná půda 66 30642
ostat.pl. ostat.komunikace 88 68206
ostat.pl. silnice 13 54723
Celkem KN 1779 3920022
Par. KMD 1779 3920022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
Celkem BUD 90
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 12
Celkem JED 26
LV 184
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.01.2015
S-SK GS 1:2880 1829 07.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.