k.ú.: 645214 - Libonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572926 - Hořice NUTS5 CZ0522572926
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1137347
zahrada 132 87466
ovoc. sad 6 12539
travní p. 94 180027
vodní pl. nádrž přírodní 1 724
vodní pl. tok přirozený 67 18415
zast. pl. společný dvůr 2 612
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 224 86578
ostat.pl. jiná plocha 77 32098
ostat.pl. manipulační pl. 9 8992
ostat.pl. neplodná půda 4 1071
ostat.pl. ostat.komunikace 71 36222
ostat.pl. silnice 47 55821
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 730
ostat.pl. zeleň 15 2447
Celkem KN 940 1661161
Par. DKM 940 1661161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 213
LV 281
spoluvlastník 498

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2001
THM-V 1:1000 01.04.1968 31.05.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 10:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.