k.ú.: 645222 - Chvalina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572926 - Hořice NUTS5 CZ0522572926
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1436736
zahrada 44 31836
ovoc. sad 5 20690
travní p. 17 18536
vodní pl. nádrž přírodní 3 2714
vodní pl. tok přirozený 13 2089
zast. pl. společný dvůr 1 294
zast. pl. zbořeniště 1 293
zast. pl. 62 36053
ostat.pl. dráha 3 26554
ostat.pl. jiná plocha 11 9808
ostat.pl. manipulační pl. 11 33464
ostat.pl. ostat.komunikace 26 21275
ostat.pl. silnice 47 38251
ostat.pl. zeleň 1 899
Celkem KN 400 1679492
Par. DKM 400 1679492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 62
LV 81
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.2002
THM-V 1:1000 01.04.1968 05.08.2002
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 22:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.