k.ú.: 645257 - Skláře na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545520 - Hořice na Šumavě NUTS5 CZ0312545520
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 19 16997
ovoc. sad 1 2291
travní p. 37 1983932
lesní poz 15 446625
vodní pl. nádrž umělá 1 2313
vodní pl. tok přirozený 3 16498
vodní pl. tok umělý 5 6522
zast. pl. zbořeniště 1 193
zast. pl. 21 7211
ostat.pl. jiná plocha 56 92000
ostat.pl. manipulační pl. 2 8415
ostat.pl. neplodná půda 5 8546
ostat.pl. ostat.komunikace 12 28323
ostat.pl. silnice 1 21863
Celkem KN 179 2641729
Par. DKM 179 2641729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 21
LV 46
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.12.2005 1:1000 09.12.2005 *)
KM-D 1:1000 30.12.2002 03.11.2004
S-SK GS 1:2880 1826 30.12.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 14:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.