k.ú.: 645281 - Hořičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574074 - Hořičky NUTS5 CZ0523574074
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 1269280
zahrada 179 184472
travní p. 159 308754
lesní poz 28 545990
vodní pl. nádrž umělá 2 369
vodní pl. tok přirozený 12 3025
vodní pl. tok umělý 1 619
zast. pl. zbořeniště 8 2152
zast. pl. 196 63186
ostat.pl. jiná plocha 53 26132
ostat.pl. manipulační pl. 17 20875
ostat.pl. neplodná půda 31 27762
ostat.pl. ostat.komunikace 100 93035
ostat.pl. pohřeb. 1 3358
ostat.pl. silnice 9 40619
ostat.pl. zeleň 16 10119
Celkem KN 1080 2599747
Par. KMD 1080 2599747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 18
obč.z. byt 2
Celkem JED 20
LV 259
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2012
KMD 1:1000 18.09.2012
S-SK GS 1:2880 1840 18.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 05:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.