k.ú.: 645290 - Chlístov u Hořiček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574074 - Hořičky NUTS5 CZ0523574074
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1186259
zahrada 58 60180
travní p. 74 156231
lesní poz 61 257799
vodní pl. nádrž umělá 3 2166
vodní pl. tok přirozený 15 5864
zast. pl. společný dvůr 1 307
zast. pl. zbořeniště 6 1142
zast. pl. 100 30159
ostat.pl. jiná plocha 53 26606
ostat.pl. manipulační pl. 20 27390
ostat.pl. neplodná půda 32 19224
ostat.pl. ostat.komunikace 51 47364
ostat.pl. silnice 1 5394
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18334
ostat.pl. zeleň 1 31
Celkem KN 672 1844450
Par. KMD 672 1844450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 96
LV 130
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1840 26.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 09:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.