k.ú.: 645494 - Hořovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541737 - Hořovičky NUTS5 CZ020C541737
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 4454358
chmelnice 59 440997
zahrada 110 78270
ovoc. sad 9 13776
travní p. 55 135918
lesní poz 34 1847607
vodní pl. nádrž umělá 19 59438
vodní pl. tok přirozený 40 31027
vodní pl. tok umělý 18 12140
vodní pl. zamokřená pl. 17 35475
zast. pl. společný dvůr 5 2180
zast. pl. zbořeniště 19 9275
zast. pl. 179 87848
ostat.pl. jiná plocha 95 109294
ostat.pl. manipulační pl. 52 94898
ostat.pl. neplodná půda 79 67621
ostat.pl. ostat.komunikace 107 139447
ostat.pl. pohřeb. 1 1348
ostat.pl. silnice 14 32639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12545
ostat.pl. zeleň 8 7357
Celkem KN 1282 7673458
PK 118 986565
GP 521 4863492
Celkem ZE 639 5850057
Par. KMD 558 472464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 28
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 32
LV 197
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2017
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 20.05.2022 03:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.