k.ú.: 645559 - Hoslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551104 - Hoslovice NUTS5 CZ0316551104
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 197
orná půda 388 1854524
zahrada 117 44620
travní p. mez, stráň 13 7163
travní p. 582 1816897
lesní poz 205 1518779
vodní pl. nádrž umělá 4 6130
vodní pl. rybník 4 9374
vodní pl. tok přirozený 22 16404
vodní pl. tok umělý 39 3604
zast. pl. společný dvůr 1 175
zast. pl. zbořeniště 8 1120
zast. pl. 108 46690
ostat.pl. jiná plocha 44 31814
ostat.pl. manipulační pl. 17 38201
ostat.pl. neplodná půda 354 190497
ostat.pl. ostat.komunikace 106 133782
ostat.pl. silnice 1 6302
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9039
ostat.pl. zeleň 1 1715
Celkem KN 2016 5737027
Par. KMD 2016 5737027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 104
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 179
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2016
S-SK GS 1:2880 1837 14.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 10:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.