k.ú.: 645583 - Hospříz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546402 - Hospříz NUTS5 CZ0313546402
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 2094650
zahrada 133 83319
travní p. 159 1183670
lesní poz 268 1450302
vodní pl. rybník 42 194341
vodní pl. tok umělý 19 14235
vodní pl. zamokřená pl. 5 31688
zast. pl. 233 67704
ostat.pl. jiná plocha 186 352673
ostat.pl. manipulační pl. 24 45896
ostat.pl. neplodná půda 18 13817
ostat.pl. ostat.komunikace 110 78765
ostat.pl. silnice 11 69005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9269
Celkem KN 1357 5689334
Par. DKM 1153 4320696
Par. KMD 204 1368638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 224
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 6
Celkem JED 52
LV 244
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.2022 mapování intravilánu
KMD 1:1000 30.04.2013
DKM-KPÚ 23.06.2009 1:1000 09.07.2009 *) JPÚ na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1828 30.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 02:37

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.