k.ú.: 645605 - Kačlehy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562491 - Kačlehy NUTS5 CZ0313562491
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 2010664
zahrada 66 57558
travní p. 228 1253626
lesní poz les s budovou 3 127
lesní poz 308 2908812
vodní pl. nádrž umělá 3 3442
vodní pl. rybník 24 1998361
vodní pl. tok umělý 20 5918
vodní pl. zamokřená pl. 14 11896
zast. pl. společný dvůr 1 382
zast. pl. 94 60672
ostat.pl. jiná plocha 88 90122
ostat.pl. manipulační pl. 65 50105
ostat.pl. neplodná půda 195 115267
ostat.pl. ostat.komunikace 130 141786
ostat.pl. silnice 20 21867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8921
ostat.pl. zeleň 12 1555
Celkem KN 1436 8741081
Par. KMD 1436 8741081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 93
LV 127
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.04.2014
S-SK GS 1:2880 1828 17.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.