k.ú.: 645613 - Hostašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568511 - Hostašovice NUTS5 CZ0804568511
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 1048250
zahrada 361 258940
ovoc. sad 1 10445
travní p. 241 1277301
lesní poz 141 5963638
vodní pl. nádrž přírodní 1 488
vodní pl. tok přirozený 29 15046
zast. pl. společný dvůr 6 1699
zast. pl. zbořeniště 2 217
zast. pl. 411 120105
ostat.pl. dráha 9 127189
ostat.pl. jiná plocha 113 114189
ostat.pl. manipulační pl. 40 70129
ostat.pl. neplodná půda 9 4694
ostat.pl. ostat.komunikace 147 182254
ostat.pl. silnice 4 57265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17274
ostat.pl. zeleň 8 2603
Celkem KN 1850 9271726
Par. KMD 1850 9271726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 264
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 404
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 11
LV 489
spoluvlastník 661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
KM-D 1:2000 15.12.2000 10.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 20:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.