k.ú.: 645648 - Pejdlova Rosička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546500 - Jarošov nad Nežárkou NUTS5 CZ0313546500
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 433410
zahrada 13 7015
travní p. 67 473026
lesní poz 55 608066
vodní pl. rybník 2 1581
vodní pl. tok přirozený 2 12502
vodní pl. tok umělý 6 6782
vodní pl. zamokřená pl. 5 4156
zast. pl. 14 6214
ostat.pl. jiná plocha 18 36021
ostat.pl. manipulační pl. 6 3251
ostat.pl. neplodná půda 21 13904
ostat.pl. ostat.komunikace 20 15885
ostat.pl. silnice 2 9839
ostat.pl. zeleň 2 90
Celkem KN 266 1631742
Par. DKM 22 237143
Par. KMD 244 1394599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 14
LV 26
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2012
DKM-KPÚ 1:1000 22.09.2011
S-SK GS 1:2880 1828 19.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.