k.ú.: 645656 - Hostějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592196 - Hostějov NUTS5 CZ0722592196
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 763004
vinice 62 31750
zahrada 18 17197
ovoc. sad 7 22301
travní p. 12 11056
lesní poz 15 22329
zast. pl. zbořeniště 1 122
zast. pl. 46 20895
ostat.pl. jiná plocha 19 13355
ostat.pl. manipulační pl. 23 8190
ostat.pl. neplodná půda 7 9031
ostat.pl. ostat.komunikace 54 17554
ostat.pl. silnice 4 6267
Celkem KN 626 943051
Par. KMD 626 943051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 43
LV 109
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.05.2022
KMD 07.06.2017 1:1000 07.06.2017 *)
KM-D 1:2880 27.03.2000 07.06.2017 vlastní
S-SK ŠS 1:2880 1827 27.03.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 19.05.2022 02:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.