k.ú.: 645664 - Hostěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583057 - Hostěnice NUTS5 CZ0643583057
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 571 935704
zahrada 258 150887
ovoc. sad 3 11279
travní p. 437 800266
lesní poz les s budovou 43 1511
lesní poz školka 3 3152
lesní poz 104 17267569
vodní pl. nádrž umělá 5 7178
vodní pl. tok přirozený 44 16697
vodní pl. zamokřená pl. 13 45859
zast. pl. společný dvůr 4 2158
zast. pl. zbořeniště 5 599
zast. pl. 512 89923
ostat.pl. jiná plocha 145 301516
ostat.pl. manipulační pl. 15 9970
ostat.pl. neplodná půda 15 85152
ostat.pl. ostat.komunikace 124 116432
ostat.pl. silnice 28 111528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 35417
ostat.pl. zeleň 2 261
Celkem KN 2337 19993058
Par. DKM 2 1060
Par. KMD 2335 19991998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 277
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 26
č.e. rod.rekr 153
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 533
LV 773
spoluvlastník 1187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2017
KM-D 1:2880 24.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.