k.ú.: 645672 - Hostěradice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594113 - Hostěradice NUTS5 CZ0647594113
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 786 9687553
vinice 71 1012011
zahrada 304 171214
ovoc. sad 11 31873
travní p. 28 56351
lesní poz les(ne hospodář) 11 93896
lesní poz 154 1615188
vodní pl. tok přirozený 17 50852
vodní pl. zamokřená pl. 26 45362
zast. pl. zbořeniště 50 9455
zast. pl. 560 187932
ostat.pl. dobývací prost. 12 110978
ostat.pl. jiná plocha 320 361789
ostat.pl. manipulační pl. 61 105295
ostat.pl. neplodná půda 46 16167
ostat.pl. ostat.komunikace 427 670538
ostat.pl. pohřeb. 4 8052
ostat.pl. silnice 18 113818
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3117
ostat.pl. zeleň 97 5897
Celkem KN 3006 14357338
Par. DKM 1453 13547702
Par. KMD 1553 809636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 217
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 13
s roz.jed 1
Celkem BUD 545
byt.z. byt 66
obč.z. rozest. 13
Celkem JED 79
LV 659
spoluvlastník 906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
DKM-KPÚ 21.02.2006 1:1000 21.02.2006 *) extravilán (dle JPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1824 17.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 01:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.