k.ú.: 645711 - Částkovice u Hostětic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587192 - Hostětice NUTS5 CZ0632587192
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 1095218
zahrada 46 21922
travní p. 123 445965
lesní poz les s budovou 24 835
lesní poz 112 605929
vodní pl. nádrž umělá 7 6539
vodní pl. rybník 5 22514
vodní pl. tok přirozený 1 458
vodní pl. zamokřená pl. 1 436
zast. pl. 49 21679
ostat.pl. jiná plocha 48 32874
ostat.pl. manipulační pl. 3 859
ostat.pl. neplodná půda 32 16826
ostat.pl. ostat.komunikace 50 43843
ostat.pl. silnice 1 11981
Celkem KN 577 2327878
Par. KMD 577 2327878
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 64
LV 71
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014
KM-D 1:2000 06.09.1999 31.03.2014
S-SK ŠD 1:2880 1824 06.09.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 05:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.