k.ú.: 645753 - Jiřice u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 550841 - Jiřice u Moravských Budějovic NUTS5 CZ0647550841
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 2911344
zahrada 29 21340
travní p. 47 94665
lesní poz 54 560686
vodní pl. nádrž umělá 3 7565
vodní pl. rybník 2 15552
vodní pl. tok přirozený 12 23499
vodní pl. tok umělý 2 2300
zast. pl. zbořeniště 2 382
zast. pl. 61 38815
ostat.pl. jiná plocha 18 8863
ostat.pl. manipulační pl. 14 16881
ostat.pl. neplodná půda 3 4361
ostat.pl. ostat.komunikace 50 108617
ostat.pl. silnice 2 21790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5416
Celkem KN 553 3842076
Par. KMD 553 3842076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 58
LV 117
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
KM-D 1:1000 15.05.2002 13.12.2016
S-SK ŠD 1:2500 1924 14.05.2002 extravilán
S-SK ŠD 1:1250 1924 14.05.2002 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 03:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.