k.ú.: 645818 - Podruhlí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550817 - Bělčice NUTS5 CZ0316550817
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 642804
zahrada 29 27710
travní p. 83 238405
lesní poz 20 182041
vodní pl. nádrž umělá 2 4286
vodní pl. tok přirozený 2 153
vodní pl. tok umělý 2 1963
vodní pl. zamokřená pl. 1 344
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. zbořeniště 1 19
zast. pl. 45 21717
ostat.pl. jiná plocha 19 6761
ostat.pl. manipulační pl. 30 16676
ostat.pl. neplodná půda 12 3640
ostat.pl. ostat.komunikace 48 27175
ostat.pl. silnice 2 16356
Celkem KN 414 1190084
Par. KMD 414 1190084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 43
LV 53
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1824 26.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.