k.ú.: 645915 - Hostomice nad Bílinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567531 - Hostomice NUTS5 CZ0426567531
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1150793
zahrada 313 121196
travní p. 63 294529
lesní poz 9 86909
vodní pl. nádrž přírodní 3 4551
vodní pl. nádrž umělá 1 79686
vodní pl. tok přirozený 32 64406
vodní pl. zamokřená pl. 15 7053
zast. pl. společný dvůr 8 614
zast. pl. zbořeniště 11 2943
zast. pl. 477 131104
ostat.pl. dráha 17 46752
ostat.pl. jiná plocha 225 281836
ostat.pl. manipulační pl. 78 210435
ostat.pl. neplodná půda 151 219952
ostat.pl. ostat.komunikace 98 57991
ostat.pl. silnice 82 131971
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 23365
ostat.pl. zeleň 24 81591
Celkem KN 1795 2997677
Par. DKM 1795 2997677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 205
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 459
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 7
Celkem JED 31
LV 444
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2001 převod
ZMVM 1:1000 19.10.1992 15.05.2001
S-SK GS 1:2880 1842 19.10.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 10:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.