k.ú.: 645923 - Hostouň u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532347 - Hostouň NUTS5 CZ0203532347
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 806 8357208
zahrada 427 317733
ovoc. sad 23 73998
travní p. 282 352113
lesní poz les(ne hospodář) 24 86338
lesní poz 92 232418
vodní pl. nádrž umělá 1 2787
vodní pl. tok přirozený 164 45636
vodní pl. tok umělý 3 6187
zast. pl. společný dvůr 3 148
zast. pl. zbořeniště 9 576
zast. pl. 704 191096
ostat.pl. dráha 3 6459
ostat.pl. jiná plocha 184 154910
ostat.pl. manipulační pl. 51 56732
ostat.pl. neplodná půda 78 59004
ostat.pl. ostat.komunikace 190 217085
ostat.pl. pohřeb. 3 6363
ostat.pl. silnice 17 135413
ostat.pl. skládka 6 14672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17775
ostat.pl. zeleň 56 9373
Celkem KN 3131 10344024
Par. DKM 1267 9144106
Par. KMD 1864 1199918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 243
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 274
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
s roz.jed 1
Celkem BUD 701
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 111
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 129
LV 901
spoluvlastník 1387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
DKM-KPÚ 10.05.2007 1:1000 17.05.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2016 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 20.05.2022 20:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.