k.ú.: 645931 - Horoušany u Hostouně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553689 - Hostouň NUTS5 CZ0321553689
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 2563
orná půda 64 776457
zahrada 19 11443
travní p. mez, stráň 4 5244
travní p. 52 278248
lesní poz 17 147558
vodní pl. tok přirozený 2 4610
vodní pl. tok umělý 1 53
zast. pl. zbořeniště 1 1625
zast. pl. 21 11353
ostat.pl. dráha 7 24060
ostat.pl. jiná plocha 33 27518
ostat.pl. neplodná půda 1 1356
ostat.pl. ostat.komunikace 20 16373
ostat.pl. silnice 11 23282
Celkem KN 255 1331743
Par. KMD 255 1331743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 20
LV 30
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1838 09.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 02:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.