k.ú.: 645940 - Hostouň u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553689 - Hostouň NUTS5 CZ0321553689
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 3537012
zahrada 142 126509
ovoc. sad 1 2633
travní p. 205 1207472
lesní poz 70 658108
vodní pl. nádrž umělá 4 10973
vodní pl. rybník 4 2604
vodní pl. tok přirozený 7 804
vodní pl. tok umělý 15 12138
vodní pl. zamokřená pl. 6 7292
zast. pl. zbořeniště 10 3701
zast. pl. 380 116223
ostat.pl. dráha 3 35587
ostat.pl. jiná plocha 182 182288
ostat.pl. manipulační pl. 72 111873
ostat.pl. neplodná půda 122 102227
ostat.pl. ostat.komunikace 185 133222
ostat.pl. pohřeb. 1 2871
ostat.pl. silnice 34 46031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 33361
ostat.pl. zeleň 19 40312
Celkem KN 1917 6373241
Par. DKM 1160 1391233
Par. KMD 757 4982008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 19
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 157
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 1
Celkem BUD 356
byt.z. byt 65
Celkem JED 65
LV 331
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.08.2013
KMD 1:1000 12.08.2013
THM-V 1:1000 30.04.1974 12.08.2013
S-SK GS 1:2880 1838 12.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 08:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.