k.ú.: 645991 - Hostovice u Pardubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 3867649
zahrada 96 65660
travní p. 43 194044
lesní poz 34 71526
vodní pl. nádrž umělá 8 36099
vodní pl. tok přirozený 1 135
vodní pl. tok umělý 31 64020
zast. pl. společný dvůr 2 1938
zast. pl. zbořeniště 2 419
zast. pl. 171 72722
ostat.pl. dráha 8 37179
ostat.pl. jiná plocha 89 137321
ostat.pl. manipulační pl. 38 60170
ostat.pl. neplodná půda 5 4260
ostat.pl. ostat.komunikace 81 100759
ostat.pl. pohřeb. 2 1310
ostat.pl. silnice 32 76597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9803
ostat.pl. zeleň 37 146249
Celkem KN 950 4947860
Par. DKM 950 4947860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 157
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 17
LV 183
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.06.2009 1:1000 30.06.2009 *)
DKM 1:1000 23.11.1994
ZMVM 1:2000 31.12.1993 23.11.1994
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1993


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 06:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.