k.ú.: 646059 - Hošťálková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542750 - Hošťálková NUTS5 CZ0723542750
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1577 3577104
zahrada 719 477568
ovoc. sad 13 42222
travní p. mez, stráň 27 26183
travní p. 2265 4574295
lesní poz les s budovou 2 14
lesní poz 1782 16507212
vodní pl. nádrž umělá 2 6373
vodní pl. rybník 2 6180
vodní pl. tok přirozený 96 90126
vodní pl. tok umělý 5 1870
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 6
zast. pl. zbořeniště 42 5206
zast. pl. 1220 269083
ostat.pl. jiná plocha 522 193518
ostat.pl. manipulační pl. 147 132166
ostat.pl. neplodná půda 675 449420
ostat.pl. ostat.komunikace 631 401767
ostat.pl. pohřeb. 3 6914
ostat.pl. silnice 72 92595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22019
ostat.pl. zeleň 34 14278
Celkem KN 9842 26896119
Par. DKM 119 593982
Par. KMD 9723 26302137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 642
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 85
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 210
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 4
Celkem BUD 1178
byt.z. byt 102
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 122
LV 1560
spoluvlastník 3118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
DKM-KPÚ 26.04.2001 1:1000 01.09.2006 *) jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.