k.ú.: 646075 - Hošťálkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 797 1707143
zahrada skleník-pařeniš. 7 22271
zahrada 743 886644
ovoc. sad 2 255986
travní p. 344 444093
lesní poz les(ne hospodář) 3 138451
lesní poz 39 694812
vodní pl. tok přirozený 19 164733
vodní pl. tok umělý 1 533
vodní pl. zamokřená pl. 22 14592
zast. pl. společný dvůr 18 4860
zast. pl. zbořeniště 4 637
zast. pl. 783 158722
ostat.pl. dráha 2 540
ostat.pl. dálnice 3 169257
ostat.pl. jiná plocha 198 215077
ostat.pl. manipulační pl. 13 33005
ostat.pl. neplodná půda 100 114821
ostat.pl. ostat.komunikace 199 146438
ostat.pl. pohřeb. 2 2567
ostat.pl. silnice 58 68709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15640
ostat.pl. zeleň 14 35618
Celkem KN 3377 5295149
Par. DKM 3377 5295149
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 347
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 169
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 763
byt.z. byt 33
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 36
LV 934
spoluvlastník 1229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2001
Ins. A 1:2000 31.12.1931 01.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 08:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.