k.ú.: 646091 - Hošťálkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597392 - Hošťálkovy NUTS5 CZ0801597392
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2444084
zahrada 196 145879
travní p. 218 1001351
lesní poz 54 4372552
vodní pl. nádrž umělá 1 118
vodní pl. tok přirozený 12 43201
vodní pl. tok umělý 2 799
vodní pl. zamokřená pl. 4 4435
zast. pl. společný dvůr 4 16784
zast. pl. zbořeniště 15 5200
zast. pl. 173 55317
ostat.pl. jiná plocha 64 19859
ostat.pl. manipulační pl. 12 34769
ostat.pl. neplodná půda 98 87492
ostat.pl. ostat.komunikace 118 130977
ostat.pl. pohřeb. 2 1997
ostat.pl. silnice 4 24032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19068
ostat.pl. zeleň 13 31580
Celkem KN 1114 8439494
Par. KMD 1114 8439494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 99
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 168
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 20
LV 199
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 20:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.