k.ú.: 646113 - Staré Purkartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597392 - Hošťálkovy NUTS5 CZ0801597392
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 953
zahrada 142 77744
travní p. 124 1299402
lesní poz 45 4662556
vodní pl. rybník 1 1144
vodní pl. tok přirozený 12 6326
vodní pl. zamokřená pl. 12 18259
zast. pl. zbořeniště 20 4208
zast. pl. 84 23028
ostat.pl. jiná plocha 70 42229
ostat.pl. manipulační pl. 7 21849
ostat.pl. neplodná půda 132 86403
ostat.pl. ostat.komunikace 57 44332
ostat.pl. pohřeb. 2 1496
ostat.pl. silnice 5 67465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1136
ostat.pl. zeleň 2 78
Celkem KN 717 6358608
Par. KMD 717 6358608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 83
LV 109
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 09.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 20:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.