k.ú.: 646121 - Vraclávek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597392 - Hošťálkovy NUTS5 CZ0801597392
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 668869
zahrada 236 213861
travní p. 325 2362658
lesní poz 157 4449957
vodní pl. tok přirozený 24 6465
vodní pl. tok umělý 52 20548
vodní pl. zamokřená pl. 1 1773
zast. pl. společný dvůr 5 866
zast. pl. zbořeniště 2 543
zast. pl. 161 40819
ostat.pl. jiná plocha 106 37271
ostat.pl. neplodná půda 268 164593
ostat.pl. ostat.komunikace 119 118208
ostat.pl. silnice 5 28494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3345
Celkem KN 1505 8118270
Par. KMD 1505 8118270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 160
LV 199
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.01.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 20:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.