k.ú.: 646130 - Březinka u Hošťalovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571482 - Hošťalovice NUTS5 CZ0531571482
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 834932
zahrada 28 19828
ovoc. sad 2 7400
travní p. mez, stráň 1 1635
travní p. 48 100275
lesní poz 27 1647766
vodní pl. nádrž umělá 3 8683
vodní pl. tok umělý 8 3274
zast. pl. zbořeniště 1 22
zast. pl. 35 19501
ostat.pl. jiná plocha 6 17631
ostat.pl. mez, stráň 1 1214
ostat.pl. ostat.komunikace 17 17897
ostat.pl. silnice 3 31106
Celkem KN 321 2711164
Par. KMD 321 2711164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 33
LV 61
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 08.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 04:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.