k.ú.: 646148 - Hošťalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571482 - Hošťalovice NUTS5 CZ0531571482
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 871977
zahrada 96 63540
travní p. mez, stráň 5 13388
travní p. 71 378804
lesní poz 37 349403
vodní pl. nádrž umělá 1 7407
zast. pl. společný dvůr 2 58
zast. pl. zbořeniště 1 202
zast. pl. 88 34240
ostat.pl. jiná plocha 15 5423
ostat.pl. manipulační pl. 4 13456
ostat.pl. mez, stráň 1 500
ostat.pl. ostat.komunikace 47 30946
ostat.pl. pohřeb. 1 653
ostat.pl. silnice 2 10328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8612
Celkem KN 480 1788937
Par. KMD 480 1788937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 79
LV 114
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 07.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.