k.ú.: 646181 - Přechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536547 - Přechovice NUTS5 CZ0316536547
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 358092
zahrada 52 59958
ovoc. sad 1 5367
travní p. 188 2023932
lesní poz 111 912742
vodní pl. nádrž umělá 4 2972
vodní pl. tok přirozený 4 30766
vodní pl. tok umělý 21 22337
vodní pl. zamokřená pl. 1 1853
zast. pl. 94 32498
ostat.pl. dráha 4 29229
ostat.pl. jiná plocha 22 14326
ostat.pl. manipulační pl. 10 19844
ostat.pl. neplodná půda 93 264590
ostat.pl. ostat.komunikace 62 125946
ostat.pl. silnice 12 45880
ostat.pl. zamokřená pl. 1 6797
Celkem KN 717 3957129
Par. DKM 382 2801803
Par. KMD 335 1155326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 94
LV 124
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2017
DKM-KPÚ 08.10.2010 1:1000 14.10.2010 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 18.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 23:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.