k.ú.: 646211 - Heroltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593061 - Hoštice-Heroltice NUTS5 CZ0646593061
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 2271386
zahrada 138 74214
ovoc. sad 5 10469
travní p. 27 83326
lesní poz les(ne hospodář) 2 5282
lesní poz plantáž dřevin 1 3651
lesní poz 1 1100
vodní pl. nádrž umělá 3 226
vodní pl. tok přirozený 10 27074
vodní pl. tok umělý 1 5272
vodní pl. zamokřená pl. 3 1779
zast. pl. společný dvůr 2 77
zast. pl. zbořeniště 7 2877
zast. pl. 249 98514
ostat.pl. dráha 1 48752
ostat.pl. dálnice 4 74937
ostat.pl. jiná plocha 82 88396
ostat.pl. manipulační pl. 124 48652
ostat.pl. neplodná půda 8 6156
ostat.pl. ostat.komunikace 105 107492
ostat.pl. silnice 23 48947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15148
ostat.pl. zeleň 42 17336
Celkem KN 1215 3041063
Par. DKM 430 2701224
Par. KMD 785 339839
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 239
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 252
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2013
DKM-KPÚ 03.03.2004 1:1000 03.03.2004 *) 2. etapa KPÚ
DKM-KPÚ 17.06.2003 1:1000 17.06.2003 *) 1. etapa KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 03.07.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 18:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.