k.ú.: 646229 - Hoštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593061 - Hoštice-Heroltice NUTS5 CZ0646593061
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 465 3556675
zahrada 111 59637
ovoc. sad 6 20230
travní p. 12 43685
vodní pl. nádrž přírodní 1 1196
vodní pl. tok přirozený 8 24169
vodní pl. tok umělý 5 13043
zast. pl. společný dvůr 3 332
zast. pl. zbořeniště 11 955
zast. pl. 124 53357
ostat.pl. dráha 1 47184
ostat.pl. dálnice 4 109148
ostat.pl. jiná plocha 31 63074
ostat.pl. manipulační pl. 3 1193
ostat.pl. neplodná půda 1 436
ostat.pl. ostat.komunikace 58 127404
ostat.pl. pohřeb. 1 1428
ostat.pl. silnice 25 55379
ostat.pl. zeleň 7 21358
Celkem KN 877 4199883
Par. DKM 570 4022786
Par. KMD 307 177097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 30
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 124
LV 254
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2013
DKM-KPÚ 29.03.2004 1:1000 29.03.2004 *) zavedení KPÚ II.etapa extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 18.06.2002 zavedení KPÚ I.etapa extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 03.07.2013 28.02.1824 1:2880,na části k.ú. - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.03.2004 zavedení KPÚ II.etapa extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 18:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.