k.ú.: 646261 - Hoštka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564877 - Hoštka NUTS5 CZ0423564877
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1254 4458180
chmelnice 22 22556
vinice 181 501496
zahrada školka 1 345
zahrada 288 145174
ovoc. sad 8 9994
travní p. 512 311431
lesní poz 71 153868
vodní pl. nádrž umělá 1 601
vodní pl. tok přirozený 111 90747
vodní pl. tok umělý 2 1084
zast. pl. společný dvůr 27 14005
zast. pl. zbořeniště 25 4435
zast. pl. 479 115168
ostat.pl. dráha 11 161797
ostat.pl. jiná plocha 202 114295
ostat.pl. manipulační pl. 106 59648
ostat.pl. neplodná půda 251 119813
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1127
ostat.pl. ostat.komunikace 272 180374
ostat.pl. pohřeb. 1 3779
ostat.pl. silnice 34 53954
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 30282
ostat.pl. zeleň 25 7176
Celkem KN 3904 6561329
Par. KMD 3904 6561329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 241
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 40
č.e. výroba 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 12
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 465
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 15
LV 531
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 09.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.05.2022 19:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.