k.ú.: 646270 - Kochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564877 - Hoštka NUTS5 CZ0423564877
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 890502
vinice 14 45892
zahrada 98 48058
ovoc. sad 15 34667
travní p. 32 24695
lesní poz 11 469464
vodní pl. nádrž umělá 1 9
vodní pl. tok přirozený 14 4399
vodní pl. zamokřená pl. 1 394
zast. pl. společný dvůr 8 1561
zast. pl. zbořeniště 8 2451
zast. pl. 205 43666
ostat.pl. jiná plocha 29 6275
ostat.pl. manipulační pl. 8 2329
ostat.pl. neplodná půda 57 15198
ostat.pl. ostat.komunikace 117 60052
ostat.pl. silnice 13 10974
ostat.pl. zeleň 16 10597
Celkem KN 987 1671183
Par. KMD 987 1671183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. rod.dům 128
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 199
byt.z. byt 85
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 89
LV 314
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 09.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.05.2022 19:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.