k.ú.: 646288 - Malešov u Hoštky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564877 - Hoštka NUTS5 CZ0423564877
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1189 5511807
chmelnice 174 435292
zahrada 72 41934
ovoc. sad 5 3155
travní p. 183 283417
lesní poz 137 380552
vodní pl. nádrž umělá 1 57
vodní pl. tok přirozený 9 8337
zast. pl. společný dvůr 12 2571
zast. pl. zbořeniště 13 5363
zast. pl. 144 85676
ostat.pl. jiná plocha 53 53739
ostat.pl. manipulační pl. 30 26368
ostat.pl. neplodná půda 229 133825
ostat.pl. ostat.komunikace 120 128132
ostat.pl. pohřeb. 2 1611
ostat.pl. silnice 9 65854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 25202
ostat.pl. zeleň 5 1343
Celkem KN 2404 7194235
GP 2 1003
Celkem ZE 2 1003
Par. KMD 2404 7194235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 138
LV 140
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2014
S-SK GS 1:2880 1843 22.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.