k.ú.: 646300 - Benátky u Houserovky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 1088519
zahrada 36 23809
travní p. 76 359818
lesní poz 64 768563
vodní pl. rybník 10 47682
vodní pl. tok přirozený 1 414
vodní pl. tok umělý 2 1722
vodní pl. zamokřená pl. 1 701
zast. pl. společný dvůr 3 368
zast. pl. zbořeniště 1 269
zast. pl. 36 26934
ostat.pl. jiná plocha 42 30827
ostat.pl. manipulační pl. 14 9800
ostat.pl. neplodná půda 10 3718
ostat.pl. ostat.komunikace 23 27998
ostat.pl. silnice 22 16083
Celkem KN 404 2407225
Par. KMD 404 2407225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 32
LV 45
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2013
KM-D 1:2000 13.04.2001 22.10.2013
S-SK GS 1:2880 1829 13.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 22:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.