k.ú.: 646318 - Houserovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 1063671
zahrada 44 30668
travní p. 97 466330
lesní poz les s budovou 2 90
lesní poz 76 704223
vodní pl. rybník 2 6691
vodní pl. tok přirozený 6 8490
zast. pl. společný dvůr 5 288
zast. pl. zbořeniště 7 1306
zast. pl. 56 16141
ostat.pl. jiná plocha 54 33127
ostat.pl. manipulační pl. 14 16238
ostat.pl. neplodná půda 14 6077
ostat.pl. ostat.komunikace 80 41384
ostat.pl. silnice 27 31097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2392
ostat.pl. zeleň 1 1065
Celkem KN 619 2429278
Par. KMD 619 2429278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 58
LV 85
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.08.2014
KM-D 1:2000 13.04.2001 21.08.2014
S-SK GS 1:2880 1824 13.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 09:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.