k.ú.: 646326 - Janovice u Houserovky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1409556
zahrada 72 47627
travní p. 233 660390
lesní poz 89 1170815
vodní pl. nádrž umělá 1 3942
vodní pl. rybník 2 2767
vodní pl. tok přirozený 2 108
vodní pl. tok umělý 27 7582
vodní pl. zamokřená pl. 3 231
zast. pl. společný dvůr 4 817
zast. pl. 63 27020
ostat.pl. jiná plocha 57 24358
ostat.pl. manipulační pl. 12 16573
ostat.pl. neplodná půda 6 2137
ostat.pl. ostat.komunikace 59 48699
ostat.pl. silnice 18 31176
Celkem KN 762 3453798
Par. KMD 762 3453798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 20
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 62
LV 104
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2014
KM-D 1:2000 03.01.2003 18.03.2014
S-SK GS 1:2880 1829 03.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 19:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.