k.ú.: 646334 - Ostrovec u Houserovky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 618578
zahrada 26 14382
travní p. 136 404201
lesní poz 18 1276703
vodní pl. rybník 8 49131
vodní pl. tok umělý 4 2173
zast. pl. společný dvůr 8 3068
zast. pl. zbořeniště 2 28
zast. pl. 38 8102
ostat.pl. jiná plocha 14 11053
ostat.pl. manipulační pl. 13 8195
ostat.pl. neplodná půda 3 5497
ostat.pl. ostat.komunikace 29 17459
ostat.pl. silnice 1 6107
Celkem KN 415 2424677
Par. KMD 415 2424677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 38
LV 102
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2013
KM-D 1:2000 03.01.2003 04.10.2013
S-SK GS 1:2880 1824 03.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.